home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Регионалният съвет за развитие подкрепи решението на Областния съвет за развитие за безвъзмездно управление от община Брацигово на минералната вода в града

  31. 03. 2017 : 14:20:20

Въпросът бе поставен на обсъждане на заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, което се проведе в гр. Смолян. Заместник областният управител на Пазарджик Стефан Мирев представи решението на Областния съвет за развитие, прието на заседание на съвета през м. февруари в гр. Брацигово.

300317sm1.jpg В заседанието участваха представители на министерства, представители на областните администрации на областите Смолян, Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикатите, както и представители на академичните среди. Форумът се проведе под председателството на областния управител на Смолян Момчил Караиванов.
На заседанието бяха актуализирани представителите на Съвета в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.
Представител от Института за пазарна икономика  запозна членовете на  Регионалния съвет за развитие с „Регионални профили 2016 г.“, като акцентът ще бъде  върху Южен централен район.
Председателят на Регионалния съвет за развитие запозна членовете на Съвета с туристически район „Родопи“, който е първият от деветте туристически района в страната, дефинирани с промените в Закона за туризма. В него попадат 27 общини от 5 административни области на Южен централен район, като център на района е гр. Смолян. Туристически район „Родопи“включва следните сдружения: Регионална туристическа асоциация „Родопи” – Смолян, Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори – Смолян,  Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград, както и общините Смолян, Велинград, Чепеларе, Доспат и Маджарово. Създаването на такъв туристически район ще доведе до насърчаване развитието на туризма в област Смолян,  имайки предвид предстоящото отваряне на ГКПП „Рудозем-Ксанти” и наличието на значителен интерес към областта не само през зимния сезон. Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм, провеждане на 300317sm2.jpgрегионална туристическа политика, съобразена с териториалните способности и спецификата на различните части на страната, и осъществяване на ефективен регионален маркетинг.
На заседанието беше представена актуална информация относно възможностите за кандидатстване по програми, съфинансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), Хоризонт 2020, Европа на гражданите и др.