home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Успешният старт на проекта за дуално образование в Панагюрище бе представен пред министрите на икономиката и на образованието и науката

  16. 03. 2017 : 18:02:32

   Министрите на икономиката доц. Теодор Седларски и на образованието и науката проф. Николай Денков посетиха минната компания „Асарел-Медет” АД и гр. Панагюрище. По време на обиколката министрите бяха придружавани от областния управител на област Пазарджик Златко Митрев и изпълнителното ръководство на компанията. Цел на посещението бе да се представи успешния старт на проекта за дуално образование,

160317_2p6te.jpgкойто се осъществява на място по браншовия модел на Българска минно-геоложка камара. Министър Седларски се запозна още с производствената дейност и перспективите за развитие на панагюрското дружество, както и мащабните социални инвестиции на компанията в региона. След това в спа-хотел „Каменград“ министър Денков и министър Седларски участваха заедно в дискусия по проблемите на дуалното образование. Посещението се реализира по покана на Българска минно-геоложка камара. Министър Седларски и екип на Министерство на икономиката бяха посрещнати от изпълнителния директор на „Асарел-Медет“АД инж. Делчо Николов. Гостите се запознаха с историята и постиженията на „Асарел-Медет“ АД, като разгледаха фирмената експозиция и атрактивните експонати на стари минни машини в предприятието. След това посетиха рудник „Асарел” и видяха работата на автоматизираната диспечерска система за управление на минното производство, която е последно поколение и е произведена от канадската компания Wenco.
        Посещението продължи с провеждането на работна среща по въпросите на дуалното образование, която се проведе в Хотел &СПА „Каменград“. Директорът „Човешки ресурси“ в „Асарел-Медет“АД Александър Чобанов и заместник-кметът на Община Панагюрище Галина Матанова представиха  проекта за дуално професионално обучение, реализиран в партньорство между Община Панагюрище, Професионалната гимназия в града и местния бизнес по браншовия модел на БМГК. В срещата взеха участие двамата министри и техните екипи, областният управител на област Пазарджик Златко Митрев, кметът на община Панагюрище Никола Белишки, началникът на Регионалното управление по образование в Пазарджик Валентина Кайтазова, както и представители на местния бизнес.
„Радвам се, че днес сме в гр. Панагюрище, където беше реализиран един от първите проекти за дуално професионално обучение в тежката индустрия на страната, в партньорство между Община Панагюрище, Професионалната гимназия в града и местния бизнес по браншовия модел на БМГК. По време на работните посещенията, които имах в големите предприятия в страната установих, че много от тях тръгват по Вашия път. Това е знак, че имено това е правилната посока“ – каза министър Теодор Седларски и подчерта, че приложението на дуалната система на обучение ще помогне за намаляване на младежката безработица в страната и за повишаването на квалификацията на младите кадри. Квалифицираните млади хора, които притежават опит по специалността си, са източник на конкурентоспособност и условие за внедряване на иновации в предприятията. Министър Седларски изтъкна, че трябва да се направи всичко възможно младите хора да остават в България, а това може да се случи когато те ще могат да работят по своите родни градове, да имат кариерна пътека и да получават високи заплати.
 160317_1p6te.jpg          По време на дискусията министър Седларски заяви, че Министерството на икономиката подкрепя  дуалната  форма на обучение като плавен преход от обучение към работа, доказал успеха си в страни като Швейцария, Австрия и Германия. Той подчерта, че това е един от начините за осигуряване на подходящи кадри за бизнеса и решаване на проблемите на пазара на труда.
            Партньорството между „Асарел-Медет” АД и Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище се гради върху четири утвърдени специалности.  Учениците, завършили седми клас, кандидатстват за специалността „Минна електромеханика”. Пред осмокласниците вариантите са три – „Добивни и строителни минни технологии”, „Обогатителни, преработващи  и рециклационни технологии” и „Автотранспортна техника”. Дуалната система дава възможност част от обучението да бъде провеждано в предприятието, в реална производствена среда, като дава шансове за стипендии и наемане на работа в компанията. Освен това завършването на една от тези специалности е  много добра основа за продължаване на образованието във висше учебно заведение, както и  възможност за студентска стипендия от „Асарел-Медет” АД при избор на специалност, необходима за предприятието.
             „Държавата може да играе допълваща роля по отношение на дуалното образование. Изказвам своето възхищение от това, което сте свършили в Панагюрище за структурирането и успешния старт на проекта при Вас.Смятам, че държавата трябва да има грижата за другите региони, които нямат шанса да имат подкрепата на бизнеса, както е тук.“ - каза министърът на образованието и науката проф. Николай Денков.
160317_3p6te.jpg„Ефективността в процеса би била много по-висока ако има пряк контакт между бизнес и училище с пряка координация с общината и регулативната роля на държавата. Държавата ще премахне всички пречки в регулациите, както и ще подкрепя бизнеса с информация или със създаване на кариерни центрове. Това е ролята на държавата по отношение на дуалното образование, а не в предоставяне на финансови стимули.“ – посочи още министър Денков.
          В края на посещението от името на „Асарел-Медет“ АД бяха подарени на двамата министри макети на черешово топче от Априлското въстание – един от многото емблематични символи на региона.