home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 ЦИК проведе дистанционно обучение на РИК Пазарджик

  13. 03. 2017 : 20:06:16

 Членовете на Обучителното звено на ЦИК проведоха днес дистанционно обучение на РИК  Пазарджик, и представители на областната, общинските администрации в областта и други институции и участници в изборния процес по предварително оповестен график и утвърдена програма. 

130317_1.jpgЧленовете на ЦИК - Камелия Нейкова, Румен Цачев, Ивайло Ивков и Бойчо Арнаудов, проведоха обучение едновременно на седем Районни избирателни комисии – Пловдив – град, Пловдив-област, Пазарджик, Габрово, Русе, Ловеч и Плевен. 
Основната цел на обучението е повишаване компетентностите на членовете на избирателните комисии и обучение на другите участници в организацията на изборния процес, както и ефективността на взаимодействието между ЦИК – РИК – СИК и другите институции.
До момента в РИК Пазарджик, не са постъпили жалби и сигнали. По време на обучението, член на ЦИК направи демонстрация на указания начин на сгъване на бюлетината, с цел запазване тайната на вота. Изготвен е график за получаване на бюлетините по области от печатницата на ДЕМАКС София. РИК Пазарджик ще проведе обучение с членовете на СИК в областта по график. За проведените обучения на СИК, РИК уведомява ЦИК, като посочва броя на присъствалите на обучението членове на СИК по секции и общини в срок до 24 март 2017 г.130317_2.jpg


130317_3.jpg