home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Областният управител даде разрешение на кмета на Септември да сключи допълнително споразумение към договора за обществен превоз

  02. 03. 2017 : 17:19:23

Със заповед от днес, областният управител Златко Митрев разреши на кмета на община Септември да сключи допълнително споразумение към договора за обществен превоз.
Разрeшението се дава, на основание чл. 16д, ал.6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за

 утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, поради изтичане на срока на договора за обществен превоз на 04.03.2017 г.
Срокът на разрешението е един месец, през който  следва да бъде завършена процедурата за възлагане на обществените превози на вътрешен оператор.