home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Областният управител Златко Митрев обсъди хода на организационно-техническата подготовка за предстоящите избори с представители на РИК, ОДМВР и РДПБЗН

  28. 02. 2017 : 17:08:14

Текущата организационно-техническа подготовка на изборите за народни представители на 26 март 2016г., обсъди днес областният управител на Пазарджик Златко Митрев с председателя и секретаря на РИК и представители на ОДМВР и РДПБЗН. До момента, областна администрация Пазарджик е предоставила на общините предварителните избирателни списъци, осигурени от Дирекция ГРАО, 

280217_1.jpgудостоверения за гласуване на друго място и публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители. Над 20 са видовете книжа и материали, които се осигуряват от Министерски съвет и областна администрация Пазарджик, и се разпределят на общинските администрации в областта за провеждането на изборите. Предстои разпределянето на протоколи, пликове за запечатване на протоколите на СИК, отличителни знаци на членовете на СИК, печати, чували за съхранение на изборните книжа и материали, брошура с Методически указания на ЦИК за работата на СИК и др.
По указания на Министерски съвет, областните управители трябва да представят обобщена информация за състоянието на помещенията във всяка община, в които се съхраняват бюлетините, изборни книжа и материали след изборите. Съгласно Изборния кодекс, те се определят от кмета на общината. В област Пазарджик такива помещения са налични в 12-те общини и отговарят на изискванията. Създадена е необходимата координация между институциите имащи отношение към изборния процес и Районната избирателна комисия.


280217_2.jpg